Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

A Mi Refugio

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Bogota
Tài sản tốt nhất trong Bogota
Tài sản rẻ nhất trong Bogota

Nhất Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Khách sạn phong cảnh đẹp
A Mi Refugio
4.6   

3 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Beuty Hostel With a great decoraction and architectural features