Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

A Mi Refugio

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Bogota
Tài sản tốt nhất trong Bogota
Tài sản rẻ nhất trong Bogota

Nhất Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Đặt phòng thấp cấp cho các khách sạn ở Bogota
A Mi Refugio
4.6   

3 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Beuty Hostel With a great decoraction and architectural features