Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Alleppey Pooppallys Heritage Homestay

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Alleppey
Tài sản tốt nhất trong Alleppey
Tài sản rẻ nhất trong Alleppey

Nhất India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Duyệt qua các đánh giá của khách sạn và tìm kiếm mức giá tốt nhất được đảm bảo của khách sạn cho tất cả các ngân sách
Alleppey Pooppallys Heritage Homestay

Giường và bữa sáng

Heritage Homestay, wodden cottages and rooms overlooking the backwaters of alleppey in kerala, with orchards of spices and medinal herbs