Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Alleppey Pooppallys Heritage Homestay

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Alleppey
Tài sản tốt nhất trong Alleppey
Tài sản rẻ nhất trong Alleppey

Nhất India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Truy cập các ngôi nhà độc đáo, căn hộ, kinh nghiệm, và những nơi trên thế giới
Alleppey Pooppallys Heritage Homestay

Giường và bữa sáng

Heritage Homestay, wodden cottages and rooms overlooking the backwaters of alleppey in kerala, with orchards of spices and medinal herbs