Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Anandamayi Hostel and Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Bogota
Tài sản tốt nhất trong Bogota
Tài sản rẻ nhất trong Bogota

Nhất Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Những chuyến đi tốt nhất và những kỳ nghỉ du lịch
Anandamayi Hostel and Hotel
4.6   

3 Tổng số đánh giá

Khác

Anandamayi is a very comfortable Hostel & Hotel in the loveliest house in La Candelaria old town. We provide travellers with an excellent, warm and homely atmosphere..