Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Asia Backpackers

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Pattaya
Tài sản tốt nhất trong Pattaya
Tài sản rẻ nhất trong Pattaya

Nhất Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

ĐÃ CẬP NHẬT 2018 Khách sạn hàng đầu và điểm đến du lịch trong Pattaya, Thailand
Asia Backpackers
5.0   

7 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Our brand new hostel has one of the largest bed capacity in Thailand Our dormitories are unique chic and purpose built, providing a sense of privacy and are designed in tandem with our beliefs that you can provide good accommodation that is both Allergy