Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Asian Ha Long Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Ha Long
Tài sản tốt nhất trong Ha Long
Tài sản rẻ nhất trong Ha Long

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Trải nghiệm thế giới tại các điểm đến văn hoá
Asian Ha Long Hotel

Khách sạn

Situated close to the beautiful beach of Halong Bay, a UNESCO World Heritage site, this hotel offers you convenient amenities and a high standard of comfort.