Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Avenue Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Khách sạn giá rẻ và giá thuê ở Buenos Aires
Avenue Hostel
3.0   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Avenue Hostel - The best location hostel in Buenos Aires downtown! Air Conditioning, heater, ventilator, lockers in every room! shared kitchens, living rooms with TV cable, DVD, pool table!