Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Avenue Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Khách sạn phong cảnh đẹp trong Buenos Aires, Argentina
Avenue Hostel
3.0   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Avenue Hostel - The best location hostel in Buenos Aires downtown! Air Conditioning, heater, ventilator, lockers in every room! shared kitchens, living rooms with TV cable, DVD, pool table!