Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Baluarte Citadino - Stay Cool Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Lisbon
Tài sản tốt nhất trong Lisbon
Tài sản rẻ nhất trong Lisbon

Nhất Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Chỗ ở giá rẻ và chỗ ở trong Lisbon, Portugal
Baluarte Citadino - Stay Cool Hostel
4.8   

2 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

When you came to Lisbon visit us and you will have a nice stay.