Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Baluarte Citadino - Stay Cool Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Lisbon
Tài sản tốt nhất trong Lisbon
Tài sản rẻ nhất trong Lisbon

Nhất Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Kỳ nghỉ tuyệt vời trong Lisbon, Portugal
Baluarte Citadino - Stay Cool Hostel
4.8   

2 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

When you came to Lisbon visit us and you will have a nice stay.