Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Bauman Ville Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Patong Beach
Tài sản tốt nhất trong Patong Beach
Tài sản rẻ nhất trong Patong Beach

Nhất Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Tìm mức giá thấp và đặt phòng khách sạn ở Patong Beach
Bauman Ville Hotel

Khách sạn

Our Hotel has 44 Rooms (40 rooms with Balcony) Swimming Pool Pool Bar Restaurant Coffee Shop Massage Salon The Hotel is only 10 minutes away to the Patong Beach by walk