Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Belvedere Guesthouse

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Patong Beach
Tài sản tốt nhất trong Patong Beach
Tài sản rẻ nhất trong Patong Beach

Tài sản phổ biến nhất trong Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Đặt phòng khách sạn
Belvedere Guesthouse

Nhà khách

Guesthouse Ristorante Pizzeria