Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Best Stay in Phuket 2 Bed, Sea Poolview

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Patong Beach
Tài sản tốt nhất trong Patong Beach
Tài sản rẻ nhất trong Patong Beach

Nhất Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Best Stay in Phuket 2 Bed, Sea Poolview

Căn hộ

BESTSTAYINPHUKET D26 2 bedroom condo with 2 balconies sea and pool views 5th floor