Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Bhaya Cruises

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Ha Long
Tài sản tốt nhất trong Ha Long
Tài sản rẻ nhất trong Ha Long

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Ký túc xá và backpacking
Bhaya Cruises

Khách sạn

Bhaya Cruises, a leading Halong Bay cruise operator, established new standards of luxury cruising in Vietnam with its first vessel coming into service in summer 2007