Keating House Inn

Keating House Inn

San Diego, California - 2331 2nd Avenue
$100 mỗi đêm
$100 mỗi đêm

Không có bài đánh giá nào

Là người đầu tiên!   Viết đánh giá

Sự miêu tả - Bed and breakfast

Click "Book Now" to reserve Keating House Inn - a bed & breakfast in San Diego, California.

Vũ trụ
  • Loại tài sản: Bed and breakfast
Bed and breakfast phòng trọ

Giá thấp nhất có sẵn: $100


Chính sách
Chi tiết giá

$100 mỗi đêm

Vị trí - Bed and breakfast

2331 2nd Avenue
San Diego
San Diego County
California  US  92101

Vĩ độ: 32.72972, Kinh độ: -117.16273