Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Chapinorte VIP

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Bogota
Tài sản tốt nhất trong Bogota
Tài sản rẻ nhất trong Bogota

Nhất Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Bài viết, điểm tham quan, tư vấn, và nhà hàng gần khách sạn của bạn trong Bogota, Colombia
Chapinorte VIP
3.6   

2 Tổng số đánh giá

Nhà khách

chapinorte V. I. P is the most exclusive accommodation of the Chapinorte hostel. We are situated in the best location in town, just 3 minutes away from the best Bogota night life and entertainment. The area is also very safe, you can walk here during the da