Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Coco Resort

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Patong Beach
Tài sản tốt nhất trong Patong Beach
Tài sản rẻ nhất trong Patong Beach

Nhất Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Bài viết, điểm tham quan, tư vấn, và nhà hàng gần khách sạn của bạn trong Patong Beach, Thailand
Coco Resort

Phương sách

Located along Nanai Road Fully air-conditioned, rooms are equipped with a cable TV, personal safe and minibar. Attached bathrooms have hot-water showers and toilettes. Offering free Wi-Fi , have swimming pool.