Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Cong Doan Ha Long Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Ha Long
Tài sản tốt nhất trong Ha Long
Tài sản rẻ nhất trong Ha Long

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Khách sạn, địa điểm tham quan cổ vật và hội chợ cổ trong Ha Long, Viet Nam
Cong Doan Ha Long Hotel
3.0   

Đọc 1 bài đánh giá

Khách sạn

Book a room at the Cong Doan hotel Halong with up to 75% off walk-in rates.