Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Cosy Regency

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Alleppey
Tài sản tốt nhất trong Alleppey
Tài sản rẻ nhất trong Alleppey

Nhất India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Khách sạn và ký túc xá để pha trộn với người dân địa phương
Cosy Regency

Giường và bữa sáng

Shimmering backwaters, chirping birds, swaying palm trees, and eternal serene land are just some of the things that alappuzha has to offer. The cosy regency stands in the picturesque canals of alleppey which came into being in 2011 with Cosy Tours and Cosy