Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Danubio Residencial

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Lisbon
Tài sản tốt nhất trong Lisbon
Tài sản rẻ nhất trong Lisbon

Nhất Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Khách sạn trọn gói và nhà nghỉ chuyên biệt trong Lisbon, Portugal
Danubio Residencial
4.6   

2 Tổng số đánh giá

Căn hộ, chung cư

Small, located in heart of lisbon. in down town, close to Avenida da Liberdade, it consist in single, twin and doubles rooms. Danubio Residencial have a private patio when you can smoke, read, take a breakfast etc.