Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

De Betteld

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Zelhem
Tài sản tốt nhất trong Zelhem
Tài sản rẻ nhất trong Zelhem

Nhất Netherlands
Tài sản tốt nhất trong Netherlands
Tài sản rẻ nhất trong Netherlands

Michelin đánh giá khách sạn
De Betteld

Nhà trọ

Hostel De Betteld is situated in the beautiful Dutch countryside. During the holidays lots of people come to De Betteld for concerts, great youth nights, bible studies, praise & worship and conferences. Facilities: swimming pool, cafetaria, internet e