Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Dubrovnik Sweet House

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Dubrovnik
Tài sản tốt nhất trong Dubrovnik
Tài sản rẻ nhất trong Dubrovnik

Nhất Croatia
Tài sản tốt nhất trong Croatia
Tài sản rẻ nhất trong Croatia

Trang web du lịch ưu tiên cho khách sạn trong Dubrovnik, Croatia
Dubrovnik Sweet House
3.7   

Đọc 1 bài đánh giá

Khác

Romantic rooms in the heart of Old Town, situated in a quiet street. Ideal for your holiday, where you feel the spirit of the world's most beautiful city - Dubrovnik. Just a few steps you need to get to the main street Stradun.