Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Ecohostel Chile

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Santiago
Tài sản tốt nhất trong Santiago
Tài sản rẻ nhất trong Santiago

Nhất Chile
Tài sản tốt nhất trong Chile
Tài sản rẻ nhất trong Chile

Các khách sạn gần lễ hội âm nhạc và các buổi hòa nhạc trong Santiago, Chile
Ecohostel Chile

Nhà trọ

Welcome to Eco Hostel! A traveller hostel in a big and old colourful house. Very clean and well located in Santiago downtown, close to Universidad Catolica Metro Station. EcoFriendly.