Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Ecohostel Chile

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Santiago
Tài sản tốt nhất trong Santiago
Tài sản rẻ nhất trong Santiago

Nhất Chile
Tài sản tốt nhất trong Chile
Tài sản rẻ nhất trong Chile

Địa điểm du lịch với cơ hội tình nguyện
Ecohostel Chile

Nhà trọ

Welcome to Eco Hostel! A traveller hostel in a big and old colourful house. Very clean and well located in Santiago downtown, close to Universidad Catolica Metro Station. EcoFriendly.