Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Embassy Hotel (Service Apartment)

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Tsim Sha Tsui
Tài sản tốt nhất trong Tsim Sha Tsui
Tài sản rẻ nhất trong Tsim Sha Tsui

Nhất Hong Kong
Tài sản tốt nhất trong Hong Kong
Tài sản rẻ nhất trong Hong Kong

Trải nghiệm thế giới tại các điểm đến văn hoá
Embassy Hotel (Service Apartment)
4.0   

Đọc 1 bài đánh giá

Khách sạn

The Embassy Hotel is located in the key area of Tsim Sha Tsui--- the heart of the Kowloon peninsula, one of the most colourful and vibrant commercial and shopping areas of Hong Kong. We offer long and short-term package to travellers at competitive rate