Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Funky Monkey Lodge

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Mal Pais
Tài sản tốt nhất trong Mal Pais
Tài sản rẻ nhất trong Mal Pais

Nhất Costa Rica
Tài sản tốt nhất trong Costa Rica
Tài sản rẻ nhất trong Costa Rica

Đặt phòng trực tuyến nhanh trong Mal Pais, Costa Rica
Funky Monkey Lodge
4.1   

3 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Funky Monkey Lodge surf lodge in Santa Teresa- 2 min walk to the beach. Prices from $15 -shared rooms, private bungalows, apartments with AC and ocean view.