Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Gia Bao Hoi An Backpackers

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Hoi An
Tài sản tốt nhất trong Hoi An
Tài sản rẻ nhất trong Hoi An

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

So sánh với các trang web du lịch lớn nhất thế giới trong Hoi An, Viet Nam
Gia Bao Hoi An Backpackers

Homestay

Chỉ cách các thắng cảnh như Chùa Cầu Nhật Bản và Hội Quán Quảng Châu Trung Quốc 400m. Sân bay gần nhất là Sân bay Quốc tế