Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Gracia City Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Barcelona
Tài sản tốt nhất trong Barcelona
Tài sản rẻ nhất trong Barcelona

Nhất Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Khách sạn tuyệt vời trong Barcelona, Spain
Gracia City Hostel
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

The brand-new GRÀCIA CITY HOSTEL is in one of the most authentic districts of Barcelona, just a few blocks from downtown. Situated a couple of meters from Paseo de Gràcia, the best hostel in gracia!