Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Green House Bed and Breakfast

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Dhaka
Tài sản tốt nhất trong Dhaka
Tài sản rẻ nhất trong Dhaka

Nhất Bangladesh
Tài sản tốt nhất trong Bangladesh
Tài sản rẻ nhất trong Bangladesh

Khu vực an toàn nhất hay khu phố nào là tốt nhất cho khách sạn trong Dhaka, Bangladesh
Green House Bed and Breakfast
4.7   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà khách

Green House, we aim to give you a cool haven amonst the bustle and noise of Dhaka, our location in Baridhara diplomatic zone is safe, close to the airport, close to Gulshan 1 and 2 and is covienent for most of the embassys as well as the ex-pat clubs.