Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Guesthouse Pansion Robi

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Medjugorje
Tài sản tốt nhất trong Medjugorje
Tài sản rẻ nhất trong Medjugorje

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Guesthouse Pansion Robi
Guesthouse Pansion Robi
4.3   

32 Tổng số đánh giá

Nhà khách

We are family guesthouse located about 1. 2 km (about 10-15 minutes walking) from church of st. Jakov, center of Medjugorje