Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Guesthouse Pansion Robi

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Medjugorje
Tài sản tốt nhất trong Medjugorje
Tài sản rẻ nhất trong Medjugorje

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Đi du lịch giá rẻ
Guesthouse Pansion Robi
4.3   

32 Tổng số đánh giá

Nhà khách

We are family guesthouse located about 1. 2 km (about 10-15 minutes walking) from church of st. Jakov, center of Medjugorje