Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Guesthouse Seka

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Sarajevo
Tài sản tốt nhất trong Sarajevo
Tài sản rẻ nhất trong Sarajevo

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Khách sạn và nhà nghỉ trong Sarajevo
Guesthouse Seka
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà khách

New guesthouse with exelent sightseeing of Sarajevo