Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Happy Family

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Taipei
Tài sản tốt nhất trong Taipei
Tài sản rẻ nhất trong Taipei

Nhất Taiwan
Tài sản tốt nhất trong Taiwan
Tài sản rẻ nhất trong Taiwan

Tìm mức giá thấp và đặt phòng khách sạn ở Taipei
Happy Family
4.5   

5 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

A friendly hostel that is centrally located in Taipei making it easy to reach of most sights in the city and around Taiwan