Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hoi An Glory Hotel and Spa

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Hoi An
Tài sản tốt nhất trong Hoi An
Tài sản rẻ nhất trong Hoi An

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Đặt khách sạn và ký túc xá bây giờ Hoi An
Hoi An Glory Hotel and Spa

Khách sạn

Hoi An Glory Hotel & Spa is ideally located about 300 meters from the heart of Hoi An, by one side the main road of Cua Dai from the little town to the white sand beach . Hoi An Glory Hotel & Spa is built with special style of the town's ancient ho