Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hoi An Life Homestay

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Hoi An
Tài sản tốt nhất trong Hoi An
Tài sản rẻ nhất trong Hoi An

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Khách sạn giá rẻ và giá thuê ở Hoi An
Hoi An Life Homestay

Homestay

Hoi an Life homestay have 4 room. To secure this room you will be charged for person even if it is just for yourself ensuite Comfortable room with balcony, window, hot shower, A/C, cable TV, bamboo garden, free wife, breakfast and bicycle