Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Hostal Posada de San Carlos

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Antigua Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Antigua Guatemala

Nhất Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Nhận các mẹo đi du lịch, và lựa chọn khách sạn tốt nhất
Hostal Posada de San Carlos

Giường và bữa sáng

Posada de San Carlos is a new Hostal and It will be your best choice if you want to enjoy all that Antigua Guatemala has to offer you. We offer very clean dorm rooms with private bathroom and we also can offer you your own private room with private bath.