Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel For Me

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Sarajevo
Tài sản tốt nhất trong Sarajevo
Tài sản rẻ nhất trong Sarajevo

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Đặt khách sạn và ký túc xá bây giờ Sarajevo
Hostel For Me
5.0   

6 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Located in a historic part of Sarajevo, in the hearth of Old Town – Bascarsija, nearby two most popular traditional restaurants and the Tourist Information Centre, Hostel4me will give you the best accommodation service.