Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel Kan

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Sarajevo
Tài sản tốt nhất trong Sarajevo
Tài sản rẻ nhất trong Sarajevo

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Đặt khách sạn và ký túc xá bây giờ Sarajevo
Hostel Kan

Nhà trọ

IF YOU LOOK FOR GREAT PLACE TO SLEEP IN PEACE AND SILENCE, TOTAL SAFETY, CLEAN AIR AND CLEAN PLACE WITHIN SMALL DISTANCE FROM THE CENTRE - YOU ARE AT RIGHT PLACE AT HOSTEL KAN.