Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel Nomade II

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Đặt phòng thấp cấp cho các khách sạn ở Buenos Aires
Hostel Nomade II
3.6   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Hostel Nomade II in the heart of San Telmo, districto or the Tango and the foot ball