Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Hostel Nomade II

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Tìm giá thấp nhất cho khách sạn, ký túc xá, hoặc giường ngủ và bữa ăn sáng trong Buenos Aires, Argentina
Hostel Nomade II
3.6   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Hostel Nomade II in the heart of San Telmo, districto or the Tango and the foot ball