Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Hostel Srce Sarajeva

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Sarajevo
Tài sản tốt nhất trong Sarajevo
Tài sản rẻ nhất trong Sarajevo

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Ba lô gần tôi trong Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Hostel Srce Sarajeva

Nhà trọ

Rooms at the newly opened hostel located in the heart of Sarajevo is ideal for group visits and party.