Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel 878 Libis

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Quezon City
Tài sản tốt nhất trong Quezon City
Tài sản rẻ nhất trong Quezon City

Tài sản phổ biến nhất trong Philippines
Tài sản tốt nhất trong Philippines
Tài sản rẻ nhất trong Philippines

Đặt phòng thấp cấp cho các khách sạn ở Quezon City
Hotel 878 Libis

Khách sạn

The First Hotel in Libis Opens At the tip of booming Libis is HOTEL 878. Serving as the landmark entryway to this lively financial, entertainment and residential district, HOTEL 878 is ‘where you get what matters most’.