Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel Ada

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Sarajevo
Tài sản tốt nhất trong Sarajevo
Tài sản rẻ nhất trong Sarajevo

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

ĐÃ CẬP NHẬT 2018 Khách sạn tuyệt vời nhất trên thế giới trong Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Hotel Ada

Khách sạn

Hotel ADA is a three-star hotel offering an exceptional place of stay to both business and leisure guests alike. S