Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel Buddha Residency

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Bodh Gaya
Tài sản tốt nhất trong Bodh Gaya
Tài sản rẻ nhất trong Bodh Gaya

Tài sản phổ biến nhất trong India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Khách sạn tốt nhất cho kỳ nghỉ
Hotel Buddha Residency
3.9   

Đọc 1 đánh giá

Khách sạn

Welcome to Hotel Buddha Residency A deluxe category hotel in Bodhgaya, situated in Bihar. Hotel Buddha Residency offers best hotel rooms with elegant interiors and best room services will make your stay a memorable one. Bodhgaya at Gaya is the most sough