Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Hotel Buddha Residency

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Bodh Gaya
Tài sản tốt nhất trong Bodh Gaya
Tài sản rẻ nhất trong Bodh Gaya

Nhất India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Đặt phòng thấp cấp cho các khách sạn ở Bodh Gaya
Hotel Buddha Residency
3.9   

Đọc 1 bài đánh giá

Khách sạn

Welcome to Hotel Buddha Residency A deluxe category hotel in Bodhgaya, situated in Bihar. Hotel Buddha Residency offers best hotel rooms with elegant interiors and best room services will make your stay a memorable one. Bodhgaya at Gaya is the most sough