Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel Marc Aurel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Vienna
Tài sản tốt nhất trong Vienna
Tài sản rẻ nhất trong Vienna

Nhất Austria
Tài sản tốt nhất trong Austria
Tài sản rẻ nhất trong Austria

Khách sạn tuyệt vời
Hotel Marc Aurel

Khách sạn

In heart of vienna , at 5 minutes walking distance to St. Stephans Cathedral, Opera house, Hofburg and the spanish riding school.