Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel Meson del Valle

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Antigua Guatemala

Tài sản phổ biến nhất trong Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Giá tốt nhất cho phòng khách sạn và giường trong Antigua Guatemala
Hotel Meson del Valle
4.4   

36 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Wonderful 4-star hotel / B&B at a budget price, 2 blks from central park on the famous Arch St. in Antigua Guatemala. 10 beautiful rooms with DVD, TV & Wi-Fi. Bathrooms (some w/Jacuzzi tubs) are relaxing. Garden & terraces are breathtaking.