Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Hotel Palacio de Dona Beatriz

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Antigua Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Antigua Guatemala

Nhất Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Khách sạn trong các điểm đến lịch sử cổ đại
Hotel Palacio de Dona Beatriz

Khách sạn

Hotel with pool, jacuzzi, safe and charm!