Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel Palacio de Dona Beatriz

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Antigua Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Antigua Guatemala

Nhất Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Mọi thứ bạn cần cho kỳ nghỉ của bạn trong Antigua Guatemala, Guatemala
Hotel Palacio de Dona Beatriz

Khách sạn

Hotel with pool, jacuzzi, safe and charm!