Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel Palacio de Dona Beatriz

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Antigua Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Antigua Guatemala

Nhất Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Duyệt ảnh và đánh giá, và đặt một khách sạn hoặc giường ngủ và bữa sáng đặc biệt trong Antigua Guatemala, Guatemala
Hotel Palacio de Dona Beatriz

Khách sạn

Hotel with pool, jacuzzi, safe and charm!