Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Hotel Panchoy

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Antigua Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Antigua Guatemala

Nhất Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Đặt phòng thấp cấp cho các khách sạn ở Antigua Guatemala
Hotel Panchoy

Khách sạn

Budget hotel, great location 3 blks from central park, close to all important sites. Large rooms w/kitchenette, private balcony or patio, Wi-Fi, Travel desk, bi-lingual staff, garden, terrace w/360 views, laundry service, bag storage, pet friendly