Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel Prague Inn

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Prague
Tài sản tốt nhất trong Prague
Tài sản rẻ nhất trong Prague

Nhất Czech Republic
Tài sản tốt nhất trong Czech Republic
Tài sản rẻ nhất trong Czech Republic

Khách sạn tại Prague
Hotel Prague Inn
4.6   

Đọc 1 bài đánh giá

Khách sạn

The Hotel PRAGUE INN **** is very suitably located, immediately in Wenceslas Square in the very central position in Prague.