Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Hotel and Gallery Uxlabil

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Antigua Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Antigua Guatemala

Nhất Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Giảm giá các khách sạn trong Antigua Guatemala, Guatemala
Hotel and Gallery Uxlabil
4.5   

Đọc 1 bài đánh giá

Khách sạn

Located near La Merced Church, a few blocks from Central Park. In our small hotel you may find several social areas and a terrace that allows you to see three volcanoes. Each room has a name of the most relevant churches.