Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Koten-Aike Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Puerto Natales
Tài sản tốt nhất trong Puerto Natales
Tài sản rẻ nhất trong Puerto Natales

Nhất Chile
Tài sản tốt nhất trong Chile
Tài sản rẻ nhất trong Chile

Koten-Aike Hostel
Koten-Aike Hostel
2.5   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Alojamiento en habitaciones compartidas con Internet incluido, libre uso de cocina, agencia de viajes, información turística, custodia de equipaje y arriendo de equipos.