Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Landay Barcelo Hostel Boutique

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Santiago
Tài sản tốt nhất trong Santiago
Tài sản rẻ nhất trong Santiago

Nhất Chile
Tài sản tốt nhất trong Chile
Tài sản rẻ nhất trong Chile

Khách sạn có máy lạnh trong Santiago, Chile
Landay Barcelo Hostel Boutique

Nhà trọ

New Hostel in Downtown. Barrio Brasil