Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Life is like a BOX of Chocolates

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Taipei
Tài sản tốt nhất trong Taipei
Tài sản rẻ nhất trong Taipei

Nhất Taiwan
Tài sản tốt nhất trong Taiwan
Tài sản rẻ nhất trong Taiwan

Những kỳ nghỉ chất lượng cao
Life is like a BOX of Chocolates
4.4   

143 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

BOX is an INTERNATIONAL CO-LIVING HOUSE where to meet locals and lead you easily into Taipei City. We are located right next to MRT Guting Station Exit 6. Unbelievable Great Spot!!