Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Lisboa Central Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Lisbon
Tài sản tốt nhất trong Lisbon
Tài sản rẻ nhất trong Lisbon

Nhất Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Tìm kiếm sẵn có cho các khách sạn tốt nhất Lisbon
Lisboa Central Hostel
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Lisboa Central Hostel is located in the heart of city, just off the famous Avenida da Liberdade. From here you can easily head to all Lisbon's hotspots. We’ll provide you with plenty of information so you can make the most of your stay here.