Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Lisbon Chillout Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Lisbon
Tài sản tốt nhất trong Lisbon
Tài sản rẻ nhất trong Lisbon

Nhất Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Đặt phòng thấp cấp cho các khách sạn ở Lisbon
Lisbon Chillout Hostel
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Authentic hostel located in the Lisbon city centre. Ofeering guests a true Lisbon experience. Enter as a stranger, leave as a friend!