Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Lisbon Chillout Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Lisbon
Tài sản tốt nhất trong Lisbon
Tài sản rẻ nhất trong Lisbon

Nhất Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Lisbon Chillout Hostel
Lisbon Chillout Hostel
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Authentic hostel located in the Lisbon city centre. Ofeering guests a true Lisbon experience. Enter as a stranger, leave as a friend!