Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Marguerite Junk

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Ha Long
Tài sản tốt nhất trong Ha Long
Tài sản rẻ nhất trong Ha Long

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Tìm kiếm sẵn có cho các khách sạn tốt nhất Ha Long
Marguerite Junk

Cabin

Launched in April 2009, Marguerite is now widely known as one of the best choices for deluxe junk boats on Halong Bay. In traditional style decoration, Marguerite Junk is entirely built of wood for quality ships.